Marriott hotel, Minsk vizualinis identitetas

Marriott hotel, Minsk vizualinio identiteto konkursinis projektas. Sukurtas vizualinis simbolis - sakalas bei vizualinė-informacinė viešbučio ir pramogų komplekso sistema. Užsakovas MARRIOTT HOTEL, MINSK 2016 m.